Tuesday, February 24, 2009

ang part 4

The TINSY WINSY spider went up the water spout.
Down came the rain, and washed the spider out.
Out came the sun, and dried up all the rain
And the itsy bitsy spider went up the spout again.Konting adivse...
Kung di sigurado sa lyrics... wag kantahin sa harap ng ibang tao...

No comments: